سوال حقوقی:

در چه صورت سقط جنین قانونی است؟

سلام . همسرم 3 ماهه باردار است و هر دو بر نخواستن جنین توافق داریم. آیا در صورت رضایت همسرم می توانیم بچه را سقط کنیم؟ در چه صورت سقط قانونی است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت پنجشنبه ۰۵ فروردین ۱۴۰۰
سلام. توافق و رضایت تاثیری در سقط جنین ندارد و تنها در صورتی سقط جنین قانونی است که مطابق ماده واحده سقط درمانی صورت پذیرد. ماده واحده : سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. لذا در غیر از این شرایط سقط جنین قانونی نخواهد بود.

 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده