سوال حقوقی:

فوت شخص طلبکار

سلام آیا در صورت فوت شخص طلبکار، طلب ها و مطالباتی که از دیگران داشته است حال می شود یا نه؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود. طبق این ماده فقط دیون و بدهی هایی که متوفی به دیگران داشته است حال می شوند و با فوت طلبکار یا حتی ورشکستگی وی، مطالبات وی حال نمی شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده