سوال حقوقی:

مغایرت شهادت شهود خوانده با اضهارات خوانده

خوانده استشهادیه ای به دادگاه داده است که بعدا در دادگاه خلاف ان اشتشهادیه توسط وکیلدر صورتجلسه محتاکمه موجود است چه اثری در تصمیم دادگاه دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

سلام و احترام 

بر اساس اصول حقوقی حاکم شهادت شهود و اقرار های خوانده هر دو جزء ادله ی اثبات دعوا هستند و در صورتی که هر دو این ادله با یکدیگر تعارض داشته باشند هر دو ساقط می شوند و به عبارتی از دلیل بودن خارج می شوند. ( اذا تعارضا تساقطا ) و دادگاه بدون توجه به هیچ یک از دو دلیل دادرسی را ادامه می دهد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده