سوال حقوقی:

اعاده حیثیت

بنده بواسطه اوضاع اقتصادی کشور ورشکست شده ام و پدر مادر و خانم بنده به دلایل واهی به یکبار سروع به توهین و تهدید اینجانب نموده و با وارد کردن تهمتهای زشت و ناروا مبنی بر اعتیاد و سرقت انگشتر عروسشان را سرقت نموده ام که همین امر منجر به هتک حرمت و آبرویزی و فروپاشی زندگی مشترک اینجانب شده است

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده