سوال حقوقی:

تعدی و تفریط قیم ها در اموال مولی علیه

سلام. شخص محجوری چند قیم دارد و تمامی این قیمان در اموال مولی علیه تعدی و تفریط کرده اند. در این صورت کدامیک از قیم ها مسئول جبران خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس ماده 94 قانون امور حسبی در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی و تفریط نمایند هر یک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند . طبق این ماده تمام قیم هایی که عمل تعدی و تفریط را انجام داده اند به صورت تضامنی مسئول خواهند بود. درصورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده