سوال حقوقی:

وظیفه ی قیم درمورد مولی علیه مجنون

با سلام. من از طرف دادگاه قیم شخص مجنون و دیوانه ای کم آزاری شدم و این سمت را قبول کردم. می خواستم بدونم وظیفه ی من به عنوان قیم در برابر مولی علیه چیست و او را باید چگونه نگهداری کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و حسب صریح ماده 1235 قانون مدنی مواظبت و مراقبت از محجور بر عهده ی قیم است و همان طور که مادتین 79 و 82 قانون امور حسبی نیز صراحت دارد مجنون بایستی بر حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتردر این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده