سوال حقوقی:

قیم

اجاره دادن ملک صغیر توسط قیم که پدربزرگ صغیراست جرم داردواین پول اجاره باید به کسی که حضانت صغیربااواست داده شودیانه ؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس اصول کلی حقوقی و نظر دکترین حقوق قیم می‌تواند اموال غیر منقول محجور را به اشخاص ثالث، با رعایت مصلحت مولی علیه اجاره دهد و این امر بر خلاف مفاد ماده 1241 قانون مدنی نیاز به تصویب دادستان ندارد. اجاره بهای ملک مورد اجاره متعلق به خود شخص صغیر خواهد بود، اما از آن جایی که صغیر خود اهلیت ندارد قیم از طرف او در اموال و حقوق مالی او تصرف می‌کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده