سوال حقوقی:

مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی

سلام . من در یک شرکت مختلط غیر سهامی به عنوان یکی از شرکای ضامن سرمایه گذاری کردم. می خواستم بدونم آیا این درست است که طلبکاران شرکت می توانند در لحظه تمام یا قسمتی از دیون شرکت را از ما که شریک ضامن هستیم مطالبه کنند؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی در این زمینه، طلبکاران شرکت مختلط غیر سهامی تا زمانی که شرکت پابرجاست و منحل نشده برای مطالبه دیون خود باید از طریق شرکت اقدام کنند، اما اگر شرکت منحل شود و دارایی خود شرکت تکافوی طلب طلبکاران را نکند، در این صورت هر یک از شرکای ضامن این شرکت مسئول پرداخت کلیه‌ی دیون می‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده