سوال حقوقی:

اعاده دادرسی تجدید نظر

در رای صادره از شعبه با موضوع خلع ید و اجرت المثل قاضی شعبه بدون توجه به شروط در قرارداد و نظریه کارشناس جهت اجرت المثل و نیز ملک مشاع بودن اقدام به صدور رای بیشتراز شرع قانونی نموده است.همچنین خواهان در پرونده خلع ید به توافقات خود عمل نکرده و ثمن معامله پرداخت نشده و به دروغ و اظهارات کذب در لایح ای عنوان کرده که پرداخته است بدون ارایه رسید و مدرکی

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلام و احترام 

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت قطعیت یافتن حکم صادره امکان درخواست اعاده دادرسی برای شما وجود خواهد داشت. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده