سوال حقوقی:

قیم به چه کسی گفته می شود؟

منظور از قیمومیت در قانون چیست و قیم به چه کسی گفته می شود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلام طبق ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.همچنین بر اساس ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده