سوال حقوقی:

منظور از حاکم در قوانین چه کسی است؟

سلام به دلیل عدم پرداخت نفقه میخواهم طلاق بگیرم اما شوهرم رضایت به طلاق ندارند و طلاق هم نمی دهند. در قانون آمده که در صورتی که شوهر طلاق ندهد حاکم طلاق می دهد. لطفا بفرمایید منظور از حاکم چه کسی است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۰

سلام و احترام. طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه و بر اساس ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. لازم به ذکر است طبق نظریه مشورتی حاکم کسی است که توسط ریاست قوه قضاییه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد .

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده