سوال حقوقی:

آیا حق شفعه در وقف وجود دارد؟

اگر سهم من ملک و سهم شریکم وقف باشد و من بخواهم ملکم را بفروشم آیا شریکم حق شفعه دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰

سلام و احترام. بر اساس ماده ۸۱۱ قانون مدنی اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد. لذا موقوفه حق شفعه ندارد.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده