سوال حقوقی:

استراد شناسنامه و مدارک پزشکی و شخصی فرزندان

باسلام در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ با رای قطعی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی شعبه۲۷ حضانت فرزندان مشترک دوقلو دختر ۶ ساله به بنده واگذار شد و از خانمم سلب حضانت برابر ماده ۱۱۷۳ بند ج شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ فرزندان تحویل بنده شد اما از همان تاریخ طی مراجعات مکرر حضوری بنده و وکیلم هر بار با بهانه های واهی شناسنامه مدارک پزشکی و لوازم شخصی فرزندان را تحویل ندادن

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده