سوال حقوقی:

برای سلب حضانت از پدر یا مادر چه اقداماتی باید انجام شود؟

سلام. می خواهم حضانت فرزندانم را از مادرشان بگیرم چگونه می توانم برای این کار اقدام نمایم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

سلام حضانت توسط دادگاه و بر اساس ماده 45 قانون حمایت خانواده با رعایت مصلحت کودک به پدر یا مادر داده می شود اما در صورت تحت تاثیر قرار گرفتن مصلحت کودک دادگاه حضانت را سلب و به شخص دیگری واگذار می کند. می توانید با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده اقدام کنید.

مشاهده
مشاهده