سوال حقوقی:

مقدار سهم الارث افراد ترنس چه قدر است؟

سلام. اگر فردی ترنس باشد آیا جزء ورثه است؟ مقدار سهم او چقدر است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

سلام و احترام. ماده ۹۳۹ قانون مدنی در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین میشود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

مشاهده
مشاهده