سوال حقوقی:

اظهارنامه

با سلام نیاز به اظهارنامه خلع یدو اجرت المثل جهت زمینی که سالها پیش تصرف و بدون مجوز ساخته شده است دارم لطفا هزینه را اعلام فرمایید

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

سلام وقت شما بخیر

در صورت نیاز با تلفن موسسه تماس بگیرید تا اظهارنامه مورد نظر برای شما تنظیم شود.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده