سوال حقوقی:

اصلاح نام خانوادگی

باسلام برای اصلاح نام خانوادگی به نام خانوادگی پدربزرگ پدری ام (که اشتباه توسط نویسنده در شناسنامه پدرم صورت گرفته و به دنبال آن به شناسنامه من و خواهر و برادرانم منتقل شده است) چگونه اقدام کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده