سوال حقوقی:

فسخ مبايعنامه و مطالبه ضرر و زيان و هزينه هاي دادرسي

با سلام و احترام در اين خصوص با آقاي پوياي تماس گرفته شده و مدارك ارسال گرديده

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده