سوال حقوقی:

لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی

با عرض سلام وارادت لایحه مطالبه مبلغ 450/000/000 میلیون ریال ازخواندگان پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی که خدمتتان ارسال میگردد مورد تقاضا است متن دادخواست کاملا گویا است لایحه قوی حقوقی موردتقاضااست باتشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده