سوال حقوقی:

لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی

با عرض سلام وارادت لایحه درخصوص مطالبه وجه به مبلغ 450/000/000 میلیون ریال پیرو متن دادخواست درمقام خواهان برعلیه خواندگان به دادگاه حقوقی مورد تقاضا است متن دادخواست خدمتتان ارسال میگردد وکاملا گویا وروشن است لایحه قوی مورد تقاضااست باتشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده