سوال حقوقی:

فسخ نکاح به علت تدلیس در نکاح

خانمی به شوهرش گفته که قبلا نشان کرده کسی بوده و شوهر هم با این وجود با ایشان ازدواج می کند بعد از چند ماه شوهر متوجه می شود که خانم به ایشان دروغ گفته است خانم با فردی سابقا عقد شده بودند و بعد دو ماه از هم جدا می شوند چون طلاق بائن غیرمدخوله بود تو شناسنامه خانم اسم شوهر پاک می شود

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده