سوال حقوقی:

درخواست رسیدگی مجدد اعاده دادرسی در شعبه دیگر

باتوجه به اینکه شکایت اینجانب در دادگاه بدوی و تجدید نظر ردشکایت شده است در صورتیکه پرونده همکار من که درخواست مشابه درخواست اینجانب می باشد باتوجه به رای وحدت رویه قبول شده است در خواست رسیدگی مجدد در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری را دارم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده