سوال حقوقی:

اعاده حیثیت

باسلام وخسته نباشید من درشرکتی مشغول کار بودم حدود ۷‌سال که ۲۰روز پیش ترک کار کردم دلیل ترک کارم تهمت دزدی پی درپی وبه مدت زیاد از طرف مسئول ومدیر خدمات پس از فروش نسبت به من جلو همکاران وکارگران بوده وبا آبرووحیثیت بنده به کراربازی کرده وباعث تحقیر بنده جلو همکاران شده وحتی فحاشی وفحش ناموسی به بنده داده جلو همکاران وبه همین دلیل کارکردن درآنجا رابرایم غیرقابل تحمل نموده وباعث ترک کارم شده وهم ازنظر مالی ومعنوی باعث ضررهای زیادی نسبت به من وزندگیم شده درصورتی که هیچ گونه مدرک وسندی که نشان دهنده تهمت دزدی به من باشد نداشته وچنین چیزی خلاف واقعیت میباشد وازروی دشمنی وجهت اخراج من صورت میگرفته ایا بنده میتوانم ازایشان شکایت اعاده حیثیت نمایم باتشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده