سوال حقوقی:

پاسخ به تجدیدنظرخواهی سفته

در جریان پرونده دادخواست مطالبه وجه سفته ، دادگاه بدوی طی دادنامه ای خوانده را به پرداخت وجه سفته بعلاوه هزینه دادرسی و جریمه تاخیردر تادیه محکوم نمود . 22 روز بعداز ابلاغ حکم ، خوانده طی دادخواستی در خواست تجدید نظر در رای دادگاه بدوی و اعلام اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ حدواا 1/000/000 تومان نمود با توجه به شرح فوق نیاز به لایحه ای دارم که: اولا پرونده به دادگاه تجدیدظر نرود و رای قطعی در همان دادگاه صادر شود ثانیا منجربه صدور حکم دادگاه بر رد اعسارخوانده از هزینه دادرسی گردد. باتشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده