سوال حقوقی:

تقویم خواسته فسخ قرارداد

سلام میخوام ی خواسته ثمن معامله

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
سلام مبلغ خواسته که همان مبلغی است که مطالبه میکنید اگر مورد نکته خاصی هم ندارد که دفاتر خدمات قضایی متن پیش نوشته دارند
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده