سوال حقوقی:

فسخ قرارداد

باسلام اینجانب یک دستگاه خودرو لیزینگ ازشرکت مدیران خودرو خریداری نموده ام و آن را به شخصی واگذار نموده ام با گرفتن مبلغ 32میلیون تومان و سه چک به مبلغ دوازده میلیون و ششصد و سی ویک هزار تومان(12631000تومان) به مدت هر شش ماه یکبار(مشابه شرایط لیزینگی شرکت مدیران خودرو) وخریدار سه روز قبل از موعد چک اینجانب به شرکت مدیران طبق قولنامه متعهد شد چک خود را پاس کرده تا من بتوانم چک قسط شرکت را پرداخت نمایم به دلیل مشکلی که از نظرمالی برای اینجانب بوجود آمد یکی از چکها را خرج کرده و خریدار برای حصول اطمینان از خرج نشدن چک آخر از من درخواست نمود چک را به ایشان تحویل دهم تا در سررسید چک خودش قسط را پرداخت نماید اینجانب قبل از واگذاری چک و قولنامه به خریدار که بنگاه دارخودرو هم هست از قولنامه و چک کپی برابر اصل تهیه کرده و چک را که تاریخ داشته و در وجه اینجانب بابت پرداخت قسط بوده به همراه قولنامه به خریدارتحویل داده ام و ایشان تعمدا در قولنامه دستکاری کرده و به جای آنکه در قولنامه ای جدید بنویسد چک را در سررسید خودش پاس می کند در همان قولنامه و عامدا اینطور نوشته که پس از انتقال سند چک اینجانب را پاس می نماید و چک را در سررسید مقرر پاس ننموده و شرکت مدیران خودرو به خاطر پرداخت نشدن چک در سررسید مقرر هرروز مبلغ مشخصی دیرکرد به حساب اینجانب منظور می نماید که باعث ضررمالی به اینجانب شده و ازطرفی هم چک اینجانب را برگشت زده و خودرو را هم توقیف سیستمی نموده است در صورتی که تقاضای فسخ قرارداد و پس گرفتن خودرو خود را داشته باشم باید چگونه دادخواستی با توجه به مدارک ارسالی تنظیم نمایم که دردادگاه محکوم نشوم و بتوانم خودرو خود را بازپس بگیرم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
دوست گرامی با عنایت به داشتن خودرو ام وی ام شرایط مشابه داشتم ولی نفروختم شما می بایست طرح دعوی کیفری نمایید مبنی بر جعل و به این سادگی نیز قبل حل نیست لذا حتما ار بک وکیل استفاده نمایید و یا مشاوره به طور خصوصی داشته باشید ضمن اینکه بعد از توقیف در سیستم به علت گران شدن خودرو و با توجه به قرارداد مدیران که بکطرفه هست خودرو به مزایده خواهد رفت
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده