سوال حقوقی:

باطل شدن معامله.وعزل وکالتنامه بلاعزل

سلام. اینجانب یه جواز کسب نانوایی داشتم 4ماه قبل به مبلغ 4میلیون فروختمش.یه قولنامه بین خودمان نوشتیم.ولی مبلغ خرید وفروش در قولنامه ذکر نشده.دومأوکالت بلاعزل بهش دادم.از صنف بهم گیر دادن که خرید وفروش جواز کسب غیر قانونی میباشد.ونامه هم زدن که غیر قانونی میباشد لذا نمیدادنم به کجا باید دادخواست داد.(شورا.یا دادگاه.)چطوری وکالت.وقولنامه را باطل کنم.لطفا اگه میشه راهنمایی .ونوشتن دادخواست کمکم کنید

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده