سوال حقوقی:

صدور حكم به تاييد فسخ قرارداد واسترداد مبيع مقوم به23.0000000 ريال با احتساب خسارت دادرسي

احترا ما به استحضار ميرساند اينجانب طي مبايعه نامه ملكي را به شما فروخته ام .بدليل تخلف از شرايط قرارداد از جانب بنده اين قرارداد فسخ شده تلقي گرديده وخواهان استرداد مبيع ميباشم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
فایل ضمیمه
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
سلام برای راهنمایی به تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128073
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده