سوال حقوقی:

درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

باسلام درخصوص رفع حبس و بانظر به جزییات حکم درفقدان سابقه وعدم تجدیدنظرخواهی درمهلت مقرروعدم توزین مناسب بدون کاور مواد مکشوفه وعدم ارسال بابت تعیین خلوص مواد واقراربنده درمراحل تحقیق ودادگاه وبه لحاظ تاهل وعائله و موقعیت اجتماعی وشغلی (کارمندبانک)

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده