سوال حقوقی:

اعاده دادرسی

آیا اعاده دادرسی کیفری مهلت دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مهدی نوده ( وکلای دادگستری ) جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
خیر اعاده دادرسی کیفری مهلت ندارد
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده