اعاده دادرسی

آیا اعاده دادرسی کیفری مهلت دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مهدی نوده
مهدی نوده (وکلای دادگستری) جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

خیر اعاده دادرسی کیفری مهلت ندارد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده