سوال حقوقی:

معاملهمال غیر غیر

سلام من چند سال پیش خانه ای را اجاره کردم و طی سالیان آتی نیز قرارداد اجاره ما تمدید شد تا اینکه موجر به دلیل بیماری فوت کردند و پسرش دوباره قرارداد را با ما تمدید کرد اما متاسفانه پسر اوهم به دلیل بیماری کرونا فوت کرد و سپس همسر موجر اول که ملک را به ما اجاره داده بود دوباره قرارداد اجاره را با تمدید کرد اما بعد از چندی دختران موجر اول مدعی شدند که نامادریشان یعنی همسر موجر اول حق تمدید قرارداد با ما را نداشته است و ما نیز مبالغ اجاره را نباید به حساب ایشان واریز میکردیم و مدعی شدند به عنوان حسارت مبلغ ودیعه را به طور کامل پرمی‌دارند خواهش میکنم که من را در این خصوص راهنمایی کنید که چه کاری میتوانم انجام دهد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده