جعل سند رسمی و استفاده از آن و کلاهبرداری

پدرم پرونده ای در دادگاه داشته. شخصی در رابطه با موضوع پرونده پدرم از من کلاهبرداری نموده حال من میتوانم به اتهام موارد فوق بعنوان شاکی طرح دعوی کیفری نمایم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده