سوال حقوقی:

واخواهی از رای غیابی

یک رای غیابی به نفع من در شورای حل اختلاف صادر شده است. طرف مقابل واخواهی کرده اگر حکم صادره قطعی شود آیا قاضی پرونده آن را برای بررسی دوباره به شورا می‌فرستد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
افسانه  شادمان ( وکلای دادگستری ) شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
واخواهی در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس از آن طرف مقابل شما می‌تواند از رای صارده تجدیدنظر خواهی نماید که در این مرحله پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مشاهده