درباره :

سایر ویدیوها

کانون وکلا در معرض ورشکستگی قراردارد، کانون به بنگاه انتقال وکلا برای کسب در آمد تبدیل شده است

کانون وکلا در معرض ورشکستگی قراردارد، کانون به بنگاه انتقال وکلا برای کسب در آمد تبدیل شده است

مفهوم جرم شبه عمد

مفهوم جرم شبه عمد

دفاعیات حیدر حسن زاده از کانون وکلا، برنامه پایش به دنبال تخریب کانون وکلا بود

دفاعیات حیدر حسن زاده از کانون وکلا، برنامه پایش به دنبال تخریب کانون وکلا بود

جرم جعل چیست

جرم جعل چیست

صدور کدام چک زندان ندارد

صدور کدام چک زندان ندارد

شرایط استفاده از خیار غبن

شرایط استفاده از خیار غبن

دستگیری معترضان آبان خلاف قانون بود

دستگیری معترضان آبان خلاف قانون بود

به دلیل برخی تصمیمات اشتباه حتی وکلا مجبور به مسافر کشی شده اند

به دلیل برخی تصمیمات اشتباه حتی وکلا مجبور به مسافر کشی شده اند

چه اقداماتی برای انحلال شرکت لازم است

چه اقداماتی برای انحلال شرکت لازم است

مجازات تهدید چیست

مجازات تهدید چیست

نشست نقدی بر نظام حقوق مقابله با پولشویی در موسسه داتیکان

نشست نقدی بر نظام حقوق مقابله با پولشویی در موسسه داتیکان

مجازات انتشار فیلم مستهجن

مجازات انتشار فیلم مستهجن