درباره :

سایر ویدیوها

ریشه یابی اعتراضات اخیر از زبان نعمت احمدی

ریشه یابی اعتراضات اخیر از زبان نعمت احمدی

خسارت‌های ناشی از عدم وجود وکیل متخصص در قراردادهای بین المللی

خسارت‌های ناشی از عدم وجود وکیل متخصص در قراردادهای بین المللی

حقوق و وظایف موجر و مستاجر

حقوق و وظایف موجر و مستاجر

معرفی سایت حقوقی داتیکان

معرفی سایت حقوقی داتیکان

شرح خیار تخلف وصف

شرح خیار تخلف وصف

به هم زدن توافقی معامله

به هم زدن توافقی معامله

⭕️کاوه رضوانی راد، حقوقدان در نشست «سرقت هنری» داتیکان در خانه موسیقی:

⭕️کاوه رضوانی راد، حقوقدان در نشست «سرقت هنری» داتیکان در خانه موسیقی:

معیشت وکلا مهم است یا استقلال کانون؟؟؟

معیشت وکلا مهم است یا استقلال کانون؟؟؟

جرم جعل چیست

جرم جعل چیست

دستگیری معترضان آبان خلاف قانون بود

دستگیری معترضان آبان خلاف قانون بود

بررسی سیاست های دولت در کاهش ارزش پول و تاثیر آن بر حقوق کارگران

بررسی سیاست های دولت در کاهش ارزش پول و تاثیر آن بر حقوق کارگران

نکات لازم الرعایه در خصوص چک

نکات لازم الرعایه در خصوص چک